Elavgifter, effekttoppar, effektavgifter och effekttariffer Känner du till skillnaden?

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag i Sverige ska ha infört en ny prismodell baserad på effekttariffer senast 1 januari 2027. Vad innebär detta egentligen?
Här har vi samlat en liten guide för dig som önskar få 
bättre koll på de vanligaste effekttermerna.

Skillnaden mellan elhandelsavgift och elnätsavgift

Din elräkning är uppdelad i två delar, ibland från samma bolag men ofta från
två olika. En enkel tumregel är att du betalar:

• Elhandelsavgift för den el som du förbrukar.
• Elnätsavgift för att få använda elnätet.

I elhandelsavgiften ingår el du har förbrukat under fakturaperioden och själva
årsavgiften, medan elnätskostnaden går till underhåll och drift av elnätet och
själva elledningarna. I elnätsavgiften ingår fast abonnemangskostnad, elöverföring per
överförd kilowattimme och den statliga energiskatten.

Vad är en effekttopp?
I hemmet använder vi massor av saker som behöver el, från lampor till elbilar.
När vi startar upp saker som värmepumpar eller elbilar, drar de extra mycket el.
Oftast behöver vi mest el på morgonen och kvällen när vi lagar mat, duschar och så vidare. Om många grejer är
i gång samtidigt, behöver huset mer el från elnätet, vilket skapar en
”effekttopp”. Det gillar inte elbolagen för det innebär att de måste ha extra mycket el redo, även när vi inte behöver det. Politiker jobbar nu med att minska dessa toppar genom att införa avgifter för att få folk att använda mindre el vid samma tid.

Vad är en effektavgift?
Elnätsägarna har infört effektavgifter för att få folk att använda elen jämnt över dygnet. Det kan bli dyrt om du överskrider den mängd el du använder under en viss tid. Till exempel kan du få betala extra om du använder mer än en förbestämd mängd el under en månad. Det kan bli över 2000 kronor extra under en vintermånad om du ofta använder mycket el samtidigt.

Vad är effekttoppskapning?
När det är mycket efterfrågan på el samtidigt så skapas något som kallas en ”effekttopp”. Det händer oftast när många människor använder mycket el samtidigt. Vi vill undvika dessa toppar för att se till att det finns tillräckligt med el i nätet för alla och för att undvika strömavbrott. Att minska dessa toppar hjälper samhället att växa och minskar behovet av att bygga ut elnätet. Dessutom, med mer förnybar energi i systemet, blir det viktigare att hålla jämn konsumtion för att undvika problem. För att minska efterfrågan under toppar har elföretag infört avgifter alltså tariffer. Men det är inte alltid bekvämt att anpassa sitt elanvändande.

Energibolaget kan hjälpa dig att hantera dessa toppar genom att använda lagrad
energi. På så sätt kan du laga mat, tvätta och ladda bilen när det passar dig bäst
utan att oroa dig för extra kostnader. Så uppgradera din elkostnad redan idag med
den senaste utvecklingen inom elnätsprissättning. Genom att välja rätt plan och
genom att förstå hur du kan anpassa din användning för att dra nytta av den nya
modellen kan du se fram emot lägre elkostnader och en mer hållbar energianvändning.

Kontakta oss idag för att ta reda på mer och ta kontroll över din elkostnad!

När man använder elen mer regelbundet under dygnet belönas man.
Skapar man istället energitoppar så straffas man med en högre elräkning.

I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera.
Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna.
Varje Watt gör skillnad!

Tips på effekthushållning

1. Få koll på elanvändningen genom att ta ut timvärden från din elleverantör och analysera när toppar uppstår.

2. Kapa toppar klockan 7-9 och 17-19, eller vid de tidpunkter då just dina
el-toppar uppstår, genom att:
– Undvika att starta många maskiner samtidigt
– Använda eldrivna maskiner/utrustning andra tider på dygnet, exempelvis
laddning av elbilar.
– Tillfälligt stänga av elmaskiner/utrustning

3. Energieffektivisera genom att t ex
– Sänka inomhustemperaturen, ha effektiva värme- och ventilationssystem,
isolera och täta byggnader, byta till LED och släcka tomma rum mm.