Sälj din överskottsel från solpaneler! Så här fungerar det.

Vad är överskottsel och kan man sälja överskottsel?

När du producerar solel uppstår ofta en skillnad mellan elproduktion och elkonsumtion. Överskottsel är den extra el som du producerar men som inte förbrukas under ett år. Som mikroproducent har du möjlighet att sälja detta överskott till elhandelsbolag, som sedan levererar elen till andra användare via elnätet.

Som mikroproducent av solel får du även en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som du inte använder själv. Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 100A eller mindre, och på all överskottsel som säljs.

Om du exempelvis producerar 12 000 kWh men endast konsumerar 8 000 kWh ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 4000*0,6 = 2 400 kr.

Beloppet hittar du förifyllt i din nästkommande inkomstdeklaration.

Vilka krav behöver jag uppfylla för att kunna sälja överskottsel?

Börja med att kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el, efter det behöver du ansluta din produktion till elnätet vilket är kostnadsfritt. Ditt elbolag hjälper dig med ett produktionsavtal och ett så kallat inmatningsabonnemang (nätavtal), vilket gör att du har möjlighet att mata ut överskottsel på elnätet. När avtalen är på plats är du redo att sälja överskottsel.

Skatteverkets checklista för att få sälja överskottsel som mikroproducent:

  • Du har solceller som producerar el.
  • Du producerar mer el än vad du gör av med.
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Din huvudsäkring på högst 63 A.
  • Din inmatningseffekt på högst 43,5 kW
  • Du är ansluten till ett elnät.
  • Ditt uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Hur vet jag hur mycket överskottsel som har matats ut?

Vid installation av solceller är din nätägare skyldig att kostnadsfritt byta din elmätare till en som kan mäta el i båda riktningar. Precis som ditt elhandelsbolag läser av din elmätare för att veta hur mycket el du har köpt, så övervakar de även mängden el du har matat ut. Enligt abonnemangets villkor köper elbolaget denna överskottsel av dig. Uppgifter om den mängd el du matat ut på nätet kommer sedan att finnas på din faktura från elbolaget.

Vad är priset på överskottsel?

I regel utgår elbolag från Nord Pools spotpris i ditt elområde när de bestämmer till vilket pris de är beredda att köpa din överskottsel. Spotpris är det pris elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, vilket förändras varje timme

Priset för överskottsel brukar i regel ligga runt spotpris plus 25-50 öre/kWh (inkl moms) men kan variera mellan elbolag. Flera elbolag premierar mindre producenter och betalar därmed ett högre pris för överskottsel om du har en liten anläggning, för att stötta mikroproducenter och öka intresset bland privatpersoner att producera sin egen el.

Behöver jag betala moms?

Om du behöver betala moms eller inte beror på hur mycket överskottsel du säljer per år. Om du säljer överskottsel för mer än 30 000 kr per år behöver du vara momsregistrerad och betala moms. Ligger du under 30 000 kr behöver du inte betala moms.

 

 

 

Vill du också bli en mikroproducent? Gör drömmen till verklighet.

Kontakta oss så bokar vi in ett möte.